نتایج جستجو :

  • دانش آموزان ۳ روز در هفته به مدرسه می روند

    دانش آموزان ۳ روز در هفته به مدرسه می روند

    روحانی گفت: ممکن است تصمیم بگیرم دانش آموزان دو روز یک بار مدرسه بروند. رئیس‌جمهور ادامه داد: امیدواریم در مناطق سفید به‌زودی بتوانیم مدارس را بازگشایی کنیم. امروز به شرایطی رسیدیم که کیت و حتی ماسک N٩۵ می‌توانیم صادر کنیم. ممکن است به این نتیجه برسیم که سه روز در هفته یا یک روز در هفته بیشتر لازم نیست که دانش آموزان به مدرسه بروند. باید این‌طور باشد که وقتی کسی دوران آموزش را در مدارس تمام می‌کند بتواند به یک زبان دیگر به‌راحتی صحبت کند.

  • نمره از آزمون های دانشجویان حذف می شود

    نمره از آزمون های دانشجویان حذف می شود

    مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: با حذف نمره از آزمون های دانشجویان، بجای آزمون ها و امتحانات پایان ترم، ارزشیابی مستمر لحاظ می شود.