نتایج جستجو :

 • افلاطون از زبان سقراط در باب روان می‌گوید

  افلاطون از زبان سقراط در باب روان می‌گوید

  این رساله گفتگوی فدون و اشکرات است که به صورت گزارش غیرمستقیم ارائه می‌شود. فدون، شاگرد سقراط، روز مرگ او در آنجا حضور داشته و مدت‌ها پس از درگذشت سقراط، آن واقعه را در شهر فیلوس در پلوپونز برای اشکرات روایت می‌کند. افلاطون در آن روز بیمار بود و در آن مجلس حضور نداشت. طبق متن فدون، افلاطون اندیشه‌های خود را در قالب این رساله و از زبان سقراط بیان می‌کند.

 •  حکومت جهانی کرونا 

   حکومت جهانی کرونا 

 • فریب ما و [شبه‌] روشنفکران
 • کدام شخصیت سیاسی چپ دست است؟

  کدام شخصیت سیاسی چپ دست است؟

  در برخی کشورها – که شاید هنوز هم باشند – چپ‌دست‌ها را شوم و ضعیف می‌دانند و اقوام بدوی، در گذشته، رفتار ناشایستی نسبت به آنان داشتند. حتی اکنون هم در برخی کشورهای اروپایی چنین رفتاری می‌شود. اما خوشبختانه مردم متمدن ایران، کمتر پیش آمده که نسبت به چپ‌دست‌ها، رفتار نادرستی داشته باشند.