نتایج جستجو :

  • اعمال مستحب شب قدر

    اعمال مستحب شب قدر

    شب قدر،‌ شبی است که امور یک‌ساله تمام خلایق در آن مقدر می‌شود و به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که خداوند نام یک سوره از قرآن کریم را به آن اختصاص داده است.

  • تمم اعمال های شب قدر

    تمم اعمال های شب قدر

    شب نوزدهم اول شبهاى قدر است . در شب قدر باید اعمالی که در زیر آماده را انجام دهیم چون در آن شب به اذن پروردگار به زمین نازل مى شوند .