نتایج جستجو :

  • با شناخت احساسات تان، بهترین تصمیمات را بگیرید

    با شناخت احساسات تان، بهترین تصمیمات را بگیرید

    تغییر احساسات در شرایط مختلف بر تصمیم گیری های افراد تاثیر میگذارد پس با شناخت احساسات میتوانید بهترین تصمیمات را در موقعیت های دشوار بگیرید.

  • کاهش استرس به سبک ژاپنی

    کاهش استرس به سبک ژاپنی

    همه انسان ها روزانه برای مسائل مختلفی دچار استرس می شوند و این اتفاق کاملا طبیعی است، اما استرس زیاد از حد ممکن است به سلامت شما آسیب برساند.