نتایج جستجو :

 • آلودگی اقیانوس ها به وسیله انسان ها

  آلودگی اقیانوس ها به وسیله انسان ها

  این که چیزی نیست، این فقط یه فنجون یکبار مصرفه، این فقط یک کیسه پلاستیکیه.... 7 میلیارد نفر انسان !

 • دانشمندان معتقدند زمین سیاره اصلی انسان نیست

  دانشمندان معتقدند زمین سیاره اصلی انسان نیست

  دانشمندان معتقدند زمین سیاره اصلی انسان نیست، چون شرایطی مثل آسیب‌ نور خورشید، درد کمر و بیماریهای مزمن بر انسان تاثیر سریع دارند. سیاره واقعی ما می‌بایست جاذبه‌ کمتر از زمین داشته باشد.

 • چرا میمون‌ها هنوز وجود دارند؟

  اگر فرگشت واقعیت دارد

  چرا میمون‌ها هنوز وجود دارند؟

  با توجه به تعداد زیادی از میمون‌هایی که در حال حاضر در زمین زندگی می کنند، به نظر می‌رسد ما از نسل میمون‌ها هستیم، اما رابطۀ فرگشتی ما بسیار دور است.