مجلس

قراردادها به زودی محرمانه می‌شود

هیچ کسی در کشور توجهی به چنین فاجعه‌ی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ندارد

هیچ کسی در کشور توجهی به چنین فاجعه‌ی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ندارد
هیچ کسی در کشور توجهی به چنین فاجعه‌ی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ندارد. گویا مانند بسیاری از فجایع دیگر مانند خصوصی‌سازی یا توزیع ارز ارزان قیمت و رانتی، قرار است که پس از وقوع فاجعه و رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، تازه حواسمان جمع شود که چه کرده‌ایم.  بزرگ ترین و حساس ترین قراردادهای کشور در حال ورود به لایه های پنهان تصمیم‌گیری است و این فاجعه اقتصادی و اجتماعی در بی توجهی کامل مجلس در حال رخ دادن است.
مجلس
از نیروهایی جوان ارزشی و بسیجیان استفاده کنیم

از نیروهایی جوان ارزشی و بسیجیان استفاده کنیم

مجلس باید راه‌های حمایت از این نخبگان را با کمک دولت در قالب طرح و لایحه تدوین کند. بحث استفاده از تسهیلات مناسب، به کارگیری نخبگان در جا‌هایی که نیاز و ادامه تحصیلات‌شان مطرح است که باید بیش از این از فکر، ایده و برنامه این جوانان استفاده کرد. همچنین تشکیل سازمان‌های مربوط به جوانان و نخبگان می‌تواند راهگشا باشد.
اگر کسی مانع دسترسی به دارو و واکسن شد «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد»انجام داده

اگر کسی مانع دسترسی به دارو و واکسن شد «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد»انجام داده

«خط و نشان کشیدن های برخی مسئولان و مافیای داروی کشور برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور شروع شده! باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود را به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد»تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد تا بدانند ملت بی پناه نیست.»
اخبار بیشتر