گوناگون

نامزد جمال خاشقی برای جاستین بیبر نامه نوشت

نامزد جمال خاشقی برای جاستین بیبر نامه نوشت
درپی تماس حماس با جاستین بیبر خواننده آمریکایی در رابطه با برگزار نکردن کنسرت در رژیم صهیونیستی، نامزد جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی برای او نامه‌ای ارسال کرد تا در عربستان سعودی هم اجرا نکند.