ورزشی

عده‌ای در مجلس کمک داور را گروگان گرفته‌اند!

رئیس کمیته داوران فوتبال: عده‌ای در مجلس کمک داور ویدیویی را گروگان گرفته‌اند! افشاریان رئیس کمیته داوران: ما الان VAR داریم ولی عده‌ای قلیل در مجلس بی‌رحمانه آن را گروگان گرفته‌اند و ما نمی‌توانیم از این تکنولوژی استفاده کنیم.