در عمل پیوند کلیه خوک به انسان، بدن گیرنده دچار پس زدن کلیه نشد.

پزشکان در نیویورک موفق شدند کلیه یک خوک را به یک انسان پیوند بزنند.

تیم پزشکی_نیویورک

در این عمل پزشکان با مهار مولکول محرک در بدن خوک که معمولا باعث پس زده شدن سریع عضو پیوندی می‌شود، کلیه حیوان را روی زنی که دچار مرگ مغزی شده بود آزمایش کردند. خانواده این زن که پیشتر از نارسایی کلیه در رنج بود، به محققان اجازه دادند تا قبل از جدا شدن دستگاه‌های حیاتی از بدنش این آزمایش انجام شود.

پیوند کلیه

تیم پزشکی به مدت سه روز فعالیت کلیه جدید را که از محیطی خارج از بدن بیمار به عروق خونی او متصل بود، رصد کردند و نتایج این پیوند را "بسیار طبیعی" ارزیابی کردند

 

دکتر رابرت مونگومری که این تحقیق زیر نظر او انجام شد، گفت: ادرار تولیدی توسط این کلیه پیوندی به همان میزانی بود که می‌توان از یک کلیه پیوندی انسانی انتظار داشت. شواهد قوی دال بر پس زده شدن عضو پیوندی، آنگونه که در مورد کلیه‌های اصلاح نشده خوک در پیوند به سایر پستانداران غیر از انسان مشاهده می‌شد، رویت نشد. غیرطبیعی بودن میزان کراتینین که یکی از نشانه‌های نارسایی کلیه است بعد از این پیوند به میزان طبیعی خود بازگشت/CNN و رویترز

 

ارسال نظر