کد خبر ۸۱۴۴۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۲:۳۰
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
بخشش از قصاص اتفاقی بود که روز گذشته در دادگاه اتفاق افتاد.در جریان بخشش از قصاص مرد میانسال از قصاص قاتل دخترش گذشت کرد.در ماجرای بخشش از قصاص،یک مرد متهم به قتل همسرش بود.فرزندان متهم هم بخشش از قصاص را انجام دادند.رسیدگی به پرونده بعد از بخشش از قصاص در جریان قرار گرفت.
شوهر فرشته او را از بالکن پرتاب کرد / قتل زن جوان در تهران!

اواسط سال 95 رسیدگی به قتل زن جوان به نام فرشته در دستور کار بازپرس جنایی قرار گرفت و همسر این زن به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد.

در تحقیقات اولیه، دختر این زن و مرد اظهار داشت:«روز حادثه پدر و مادرم با هم دعوایشان شد.پدرم خیلی عصبانی شد و بعد از داد و فریادی که بین آنها راه افتاد از خانه بیرون رفت.اما چند دقیقه بعد بازگشت و با عصبانیت در خانه دنبال مادرم می گشت.مادرم از ترس اینکه الان پدرم چه رفتاری خواهد کرد؛ به اتاق خواب رفت و پدرم دنبال او رفت.مارم از ترس به بالکن رفت و پدرم هم با عصبانیت به بالکن رفت و دیدم که او را به پایین پرتاب کرد.»

شوهر فرشته به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد اما اتهام قتل را نپذیرفت و ادعا کرد که همسرش خودش را از بالکن پرتاب کرده است.بعد از رسیدگی در دادگاه،قضات رای قسامه را صادر کردند و اولیای دم 50 نفر را به دادگاه معرفی کردند و آنها قسم خوردند که شوهر فرشته قاتل است.به این ترتیب حکم قصاص صادر شد اما با اعتراض متهم پرونده بار دیگر برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

بخشش قاتل در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی،قاضی رحمانی از پدر مقتول و دو فرزندش خواست که شکایت خود را بیان کنند.اما قبل از آن خطاب به پدر فرشته گفت:«نوه های شما مادرشان را از دست دادند و حالا با قصاص پدرشان،از داشتن پدر هم محروم می شود.اگر برایتان مقدور است از قصاص گذشت کنید.»

پدر فرشته در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت:«5 سال است دخترم را از دست داده ام و داغ فرشته همسرم را پیر کرده است.اما به خاطر نوه هایم از قصاص پدرشان گذشت می کنم.»

قاضی رو به پسر 28 ساله و دختر 25 ساله فرشته گفت:«با توجه به گذشت پدربزرگتان شما هنوز هم به قصاص پدرتان اصرار دارید؟»

اولیای دم دیگر هم به اتفاق نظر از قصاص گذشت کردند.

سپس متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت:«ازبزرگواری پدر همسرم و فرزندانم خیلی ممنونم.من همیشه آنها را دوست داشتم.اما در این پنج سال هم گفتم که من در قتل همسرم مقصر نبودم.»

با توجه تقاضای دیه از سوی اولیای دم ،و با توجه به دفاعیات متهم؛قضات دادگاه برای رسیدگی به پرونده وارد شور شدند./رکنا

ارسال نظر