گویا از اعتماد رضا صادقی خواننده مطرح کشور سو استفاده شده است. او نیز پاسخ مخاطب خاص خود را در استوری ها اینگونه داده است.

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

 

 

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

 

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

 

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

از رضا صادقی سو استفاده شد + عکس

 

 

ارسال نظر