کد خبر ۷۷۷۹۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۴:۴۱
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

اگر دولت رییسی نتواند گره برجام را بگشاید و همچنان تحریمهای ترامپ پا برجا بماند باتوجه به کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، دولت سیزدهم هرگز نمی تواند گشایشی در بهبود وضعیت معیشت مردم ایجادکند.

ادامه تحریم ها باعث می شود که ما نتوانیم ارز۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی تامین کنیم.

چنین وضعیتی باعث می گردد که با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار، قیمت گوشت و مرغ به شکل انفجاری افزایش یاید.

هیچ بعید نیست که مرغ به عدد کیلویی ۱۵۰ هزارتومان را برساند!

 

ارسال نظر