بیمه دی با افزایش بیش از170درصدی سود نسبت به سال قبل و با EPS 4 چهارصد و پنجاه تومانی رسما پر بازده ترین شرکت صنعت بیمه اعلام شد.

محمدکاظم کرمی

از بس که در کشور ما چشم انداز،  سند توسعه،  برنامه چند ساله توسعه و... تدوین و اجرا شده اما یا در نیمه راه رها شده یا به هدف و چشم انداز منتهی نشده همه ما با بدبینی و حداقل کم محلی به این دست برنامه ها و چشم انداز ها نگاه می کنیم برای همین وقتی چند سال قبل شرکت بیمه دی چشم انداز خود را «پر بازده ترین شرکت و پدیده محبوب مشتریان» در سال1400قرار داد احتمالا خیلی ها بدان اهمیتی نداده یا قابل تحقق ندانستند اما مجمع عمومی فوق العاده این شرکت رسما تحقق این چشم انداز را اعلام کرد آنجا که بیمه دی با افزایش بیش از170درصدی سود نسبت به سال قبل و با EPS 4 چهارصد و پنجاه تومانی رسما پر بازده ترین شرکت صنعت بیمه اعلام شد تا حداقل برای یک بار هم که شده در این مملکت یک ویژن آن هم در حوزه اقتصادی محقق شود. البته این توفیق در حالی حاصل شد که سال گذشته هم این شرکت در شاخص بهره وری رتبه اول را کسب کرده بود.

اگر قرار باشد به عنوان یک عضو این خانواده دلایل توفیق و عوامل موثر در تحقق چشم انداز رابرشمرم موارد زیر خواهد بود:

1-تدوین ویژن یا چشم انداز بر اساس واقعیت ها، پتانسیل ها، فرصت ها و... 

2-تدوین برنامه منسجم و کارآمد برای تحقق اهداف 

3- مدیریت و رهبری درست و کارآمد

4- تیم اجرایی جوان و قوی و پر انرژی

5- ارزش های سه گانه (سلامت، حرفه ای گری، انسجام سازمانی)

6-ثبات رهبری و مدیریت و وفاداری به چشم انداز

7- جسارت و ریسک پذیری

8- خلاقیت و نوآوری

9-نگاه حرفه ای و فن سالارانه به کار و پرهیز از حاشیه

و...

در پایان بیراه نیست اگر بار دیگر بیمه دی را الگویی برای مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور دانسته و امید داشته باشیم توفیقات این سازمان موفق مورد بررسی و سرلوحه قرار گیرد.«

ارسال نظر