کد خبر ۷۷۳۶۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۹:۰۴
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
شب امیرانتظام به مناسبت سومین سالگرد او در کلاب هاوس با دوستانش و کارشناسان در مورخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ / ۲۰ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد
شب امیرانتظام به مناسبت سومین سالگرد وی در کلاب هاوس
پایگاه خبری مستقل آنلاین : شب امیرانتظام به مناسبت سومین سالگرد او در کلاب هاوس با دوستانش و کارشناسان در مورخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ / ۲۰ تیر ۱۴۰۰ با حضور الهه امیرانتظام، شیرین عبادی، علی نظری(روزنامه مستقل)، متقی(بازپرس امیرانتظام)، مسعود بهنود، زیبا کلام، تقی رحمانی و... در تالار "ایران کهن" به مدیریت حسین علیزاده و همیاری علی ایزدی برگزار شد. آقای متقی بازپرس او گفت که دلیلی بر جاسوسی امیرانتظام از همان آغاز احراز نشده بود. در این جلسه عنوان شد که اعاده حیثیت از امیرانتظام یک مطالبه در یک "پرونده ملی" است.
 

ارسال نظر