برای خدمت به مردم شانه به شانه هم ایستاده ایم. از مدافعان سلامت و مدافعان اقتصادی سپاسگزاریم.

ارسال نظر