تولید تختال با عرض ۲۰۰۰ میلی‌متر، مورد نیاز صنایع استراتژیک از جمله کشتی‌سازی، توسط فولاد مبارکه، گامی در جهت رفع موانع تولید

ارسال نظر