کد خبر ۷۵۷۴۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰۲:۴۲
کاندیدای انتخابات 1400 گفت : برای هر ایرانی ۳میلیون یارانه پرداخت خواهم کرد.
کاندیدای انتخابات 1400 گفت : برای هر ایرانی ۳میلیون یارانه پرداخت خواهم کرد.
 

زارع فومنی، کاندیدای احتمالی انتخابات 1400 گفت: حق مردم بیش از این‌هاست. برای هر ایرانی ۳میلیون یارانه پرداخت خواهم کرد.

 

منبع: خبر فوری

 

مدیریت پرداخت یارانه‌هایی که دولت ایران در سرتاسر دهه‌های گذشته میان تمام شهروندان ایرانی و به شکل‌های گوناگون توزیع می‌کرده، دست‌کم پنج رییس‌جمهورِ اخیر در ایران را به خود مشغول کرده و یکی از نگرانی‌هایِ تمام دولت‌های ایران از سال ۱۳۶۰ به این سو بوده است.

دولتِ زمان جنگ در دهه ۱۳۶۰، اساسا کشور را با یارانه‌ها اداره می‌کرد و کلمه غیرفارسیِ «کوپن»، یادگاری است که عمدتا از همان سال‌ها در ذهن ایرانی‌ها به جا مانده است. کوپن‌های روغن، برنج، چای و امثال این‌ها، تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ هم مهمانِ شیوه کشورداری ایران بودند، اما با روی کار آمدن دولت هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، تلاش برای خلاص کردنِ اقتصاد ایران از شر «یارانه‌ها» هم آغاز شد.

 

داستان «کوپن»هایی که «سوبسید» شدند

این هم ماجرای جالبی است که در دولت موسوم به «سازندگی»، به جای «کوپن» و «یارانه»، از کلمه «سوبسید» استفاده می‌شد که معادلی نیمه‌فارسی-نیمه‌انگلیسی برای کلمه انگلیسیِ Subsidy بود. ایده مدیران اقتصادیِ دولت هاشمی‌رفسنجانی (که عمدتا دیدگاهی لیبرال به اقتصاد داشتند) این بود که پرداخت گسترده یارانه یا «سوبسید» به شهروندان ایرانی باید پایان یابد تا منابعِ مالیِ کلانی برای توسعه کشور از پسِ ویرانی‌های جنگ با عراق آزاد شود.

 

ارسال نظر