مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد:
مدیر مجتمع مس شهربابک از رکورد تولیدات ماهیانه مجتمع مس شهربابک در فروردین سال 1400 خبر داد.

به گزارش مس پرس، حسین ابراهیمی‌نسب مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زدایی‌ها با تلاش و کوشش حداکثری همکاران و حمایت مدیران ارشد، مجتمع مس شهربابک موفق به ثبت چندین رکورد جدید در تولیدات ماهیانه خود شده است.

وی افزود: کل استخراج معدن میدوک در فروردین ماه 5,767,787 تن بوده در حالی که بالاترین رکورد ماهیانه در اسفند سال گذشته و 5,078,000 تن بوده که 13.6 درصد نسبت به رکورد قبلی افزایش نشان می‌دهد.

ابراهیمی‌نسب ادامه داد: همچنین میزان تولید کنسانتره مصرفی ذوب خاتون‌آباد در این ماه 36,228 تن بوده که نسبت به بالاترین رکورد ماهیانه در بهمن گذشته با رقم 33,259 تن، 8.9 درصد افزایش داشته است.

مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: آند حاصل از کنسانتره ذوب خاتون‌آباد نیز 7,773 بوده که در برابر رکورد قبلی در آبان ماه گذشته به میزان 7,267 تن 7 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی همچنین خبر داد: مجتمع مس شهربابک موفق شده در آند تولیدی ذوب خاتون‌آباد هم 11,210 تن را به ثبت برساند که نسبت به رکورد بهمن ماه سال گذشته به میزان 11,167 تن، 0.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارسال نظر