گفتگو پیرامون دستیابی به رکورد تولید ماهانه ۷۰۰ هزارتن فولاد در فروردین ماه سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در شرکت فولاد مبارکه. با حضور مدیر ریخته گری مداوم، جمعه(امروز) ، ۱۰ اردیبهشت، ساعت ۹:۴۵، برنامه زنده رود، شبکه اصفهان

ارسال نظر