کد خبر ۷۳۶۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۲۳:۱۵
براساس رای دیوان عدالت اداری، ‌درصورتیکه سن کارگر در زمان استفاده از بیمه بیکاری به ۵۵ سالگی برسد ، تا زمان بازنشستگی به وی مقرری بیکاری پرداخت می شود .

مستقل آنلاین : براساس رای دیوان عدالت اداری، ‌درصورتیکه سن کارگر در زمان استفاده از بیمه بیکاری به ۵۵ سالگی برسد ، تا زمان بازنشستگی به وی مقرری بیکاری پرداخت می شود .

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. در واقع بر اساس این قانون، بیمه‌شده‌هایی که به خاطر تغییرات ساختار اقتصادی ذی‌ربط، به تشخیص وزارتخانه مربوط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، همچنین بیمه‌شده‌هایی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. در واقع بر اساس این قانون، بیمه‌شده‌هایی که به خاطر تغییرات ساختار اقتصادی ذی‌ربط، به تشخیص وزارتخانه مربوط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، همچنین بیمه‌شده‌هایی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

 

غیرارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شده‌های بیکار است. از این‌رو، کارگری که به میل خود کار را ترک می‌کند، از این حمایت‌ها برخوردار نمی‌شود. تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بیمه‌شده‌ها نیز بر عهده کمیته‌ای متشکل از نماینده‌های اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی است. این در حالی است که شعب تامین‌اجتماعی بر اساس معرفی اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در خصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه‌شده‌ها اقدام می‌کنند.

یمه‌شده‌ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می‌دهد، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند. مقرری بیمه بیکاری واجدان شرایط نیز از روز اول شروع بیکاری آن‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود.

علیاری با تاکید بر این‌که متقاضیان برای دریافت بیمه بیکاری نباید تبعه کشورهای خارجی باشند، تصریح کرد: بیمه‌شده باید قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین، بیمه‌شده‌هایی که به خاطر بروز حوادث غیر مترقبه بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

 

منبع: خبر آنلاین

ارسال نظر