کد خبر ۶۵۴۷۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲۳:۴۴
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
بیمه مرکزی اعلام کرد
سهم علی‌الحساب شرکت‌های بیمه از عوارض پرداختی بیمه شخص ثالث مشخص شد.، شورای عالی بیمه، سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تعیین کرد.
سهم سرکت‌های بیمه از عوارض بیمه شخص ثالث

 

 

سهم علی‌الحساب شرکت‌های بیمه از عوارض پرداختی بیمه شخص ثالث مشخص شد.

با تصویب شورای عالی بیمه سهم شرکت‌های بیمه از اجرای بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 99 که براساس آن شرکت‌های بیمه مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی خود را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند را مشخص کرد.

 

به گزارش مستقل آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تعیین کرد.

 

بر این اساس هریک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پایان هر هفته طبق جدول اعلامی به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.

 

بر اساس این مصوبه، بیمه ‌مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۸ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

بر این اساس، هریک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.

 

همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعی هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۹ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد کرد.

شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کردد، فی‎مابین خود تسویه کنند.

 

بر اساس این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلف شدند، سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد واریزی‌های خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال کنند.

 

در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‎بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

 

موضوع تبصره ۱۰ قانون بودجه کشور به شرح زیر است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به ‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

 

وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

 

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر