تماس با ما

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: فریبا عباسی فشکی

آدرس: پایگاه خبری مستقل آنلاین در خیابان کارگر شمالی، کوچه مهر پلاک ۷، واحد 6 واقع شده است.

کد پستی:۱۴۱۷۹۶۴۷۴۰
تلفن: ۶۶۴۷۰۳۵۱
آدرس ایمیل:  mostaghelonline@gmail.com