• روحانی: حل مشکل آب غیزانیه به صورت مستمر از سوی…

    تصویر بالا، خوزستان در یک روز بارانی؛ تصویر پایین، خوزستان در یک روز آفتابی! رئیس جمهور با اشاره به دستورات قبلی که…

عکس روز