شبکه های اجتماعی

  • تسلیت به مردم عزیز ایران

    تسلیت به مردم عزیز ایران

    حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسیر ایران به اوکراین که منجر به کشته شدن شمار زیادی از هموطنان عزیزمان شد را به تمام مردم…