• محمود خیامی،یکی از بنیانگذاران ایران خودرو درگذشت. خیامی‌ها در سال ۱۳۴۱ با ده میلیون سرمایه، شرکت ایران خودرو را برای…

خودرو