• مبارزه با مخاطرات فضای مجازی با

    از نظریه‌ی «عقیم سازی گوشی هوشمند»، جدیدترین شیوه مبارزه با مخاطرات فضای مجازی، رونمایی شد. گفته می‌شود صاحبان این…

تکنولوژی