• نفوذ اسرائیل در عراق به سال‌های بسیار دور و زمان جنگ‌های چریکی ملا مصطفی بارزانی، رهبر کردهای عراق، در دهه ۷۰ قرن…

انتظامی و حوادث