• رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی: ازدواج‌ها صورت می‌گیرد اما خانواده‌ها تمایلی به فرزندآوری ندارند.…

آسیب های اجتماعی

یادداشت آسیب های اجتماعی